Kỹ thuật in ấn chế bản

KỸ THUẬT IN ẤN CHẾ BẢN Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học đề…

Thiết kế sự kiện

THIẾT KẾ SỰ KIỆN Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Thiết kế sự kiện là 1…

Nhận diện thương hiệu

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Hệ thống nhận diện…

PHỐI CẢNH (2D)

PHỐI CẢNH – PERSPECTIVE Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Luật xa gần là môn học…

Thiết kế bao bì

Thiết kế bao bì Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Dấu ấn đầu tiên tác động…

Lịch sử Thiết kế đồ họa

LỊCH SỬ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học lý…

Typography

TYPOGRAPHY Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nằm ở phần đầu của kỳ…

Đăng nhập