PHOTOGRAPHY

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu môn học & Chương trình| Máy ảnh và các nguyên lý căn bản| Giới thiệu các thể loại Nhiếp ảnh| Phân tích các yếu tố trong một bức ảnh| Tư duy Nhiếp ảnh

Luyện tập| Phân tích Brief

Nhiếp ảnh sự kiện| Nhiếp ảnh sản phẩm| Làm việc trong studio

Làm việc trong studio| Thực hành chụp sản phẩm với các loại nguồn đèn khác nhau

Project cuối môn – Nhận đề bài trực tiếp từ các công ty Agency, Doanh nghiệp thực tế

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập