CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật quyền riêng tư của Monster Lab Online tại website www.monsterlab.vn

 

I – Giới thiệu chính sách bảo mật quyền riêng tư

Monster Lab Online xây dựng các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với tất cả mọi người. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng là trách nhiệm đi đôi với việc làm ra những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà mọi người đều có thể sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng khi công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu được bảo đảm an toàn ngày một tăng cao. Những nguyên tắc này là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân viên của Monster Lab Online trong việc đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho dữ liệu của người dùng.

 

II – Chính sách bảo mật quyền riêng tư

Monster Lab Online cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của bạn. Để giúp bạn đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Monster Lab Online tại website www.monsterlab.edu.vn, chúng tôi sẽ trình bày một cách dễ hiểu về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được sử dụng và lí do.

Phạm vi thu thập thông tin:

Khi sử dụng dịch vụ của Monster Lab Online, bạn cho phép chúng tôi có quyền thu thập các thông tin của bạn như:

 • Thông tin cá nhân, thông tin chung: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ Email;
 • Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, thông tin thanh toán thông qua các bên trung gian của các giao dịch liên quan đến Monster Lab Online;
 • Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website;. 
 • Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của Monster Lab Online;
Các thông tin trên được thu thập theo các cách sau:
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho Monster Lab Online. Ví dụ: Các thông tin Monster Lab Online yêu cầu cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản;
 • Thông tin Monster Lab Online thu thập từ quá trình bạn sử dụng các Dịch vụ của Monster Lab Online. Ví dụ: Thông tin nhật ký hoạt động của bạn khi sử dụng các Dịch vụ của Monster Lab Online, các chi tiết về cách Bạn sử dụng Dịch vụ, thông tin sử dụng Email, các sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu, thông tin vị trí…;
 • Cookies và các công nghệ tương tự: Monster Lab Online sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào các Dịch vụ của Monster Lab Online. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookies hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Monster Lab Online cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn tương tác với các dịch vụ Monster Lab Online cung cấp. Cookies không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hay thông tin của cookies được gửi đến bởi các website khác. Cookies vô hại với hệ thống của bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả cookies được gửi đến. Khi đó một số tính năng của Monster Lab Online cũng như các website khác sẽ hoạt động không tốt.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ thông tin, nội dung nào do bạn đăng tải trên các Dịch vụ của Monster Lab Online, đồng thời đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này;
Mục đích sử dụng thông tin
 • Là phương thức liên lạc, trao đổi và xử lý các vấn đề liên quan đến Dịch vụ của Monster Lab Online;
 • Cung cấp thông tin, thông báo về Dịch vụ, về các thông tin liên quan đến khuyến mãi, quảng cáo;
 • Xử lý thanh toán của bạn;
 • Mời bạn tham gia khảo sát nhằm phân tích nhu cầu của người dùng với mục đích hoàn thiện và đa dạng hóa các Dịch vụ của Monster Lab Online;
 • Đánh giá và phát triển các tính năng mới và cải tiến cho dịch vụ của Monster Lab Online;
 • Đảm bảo về mặt pháp lý đối với các yêu cầu liên quan đến pháp luật, các yêu cầu từ cơ quan quản lý;
 • Để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, bao gồm các khoản thanh toán gian lận và sử dụng gian lận dịch vụ của Monster Lab Online;
 • Để thực hiện hành động thích hợp với báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không thích hợp; 
 • Monster Lab Online sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách này.
Lưu giữ và xóa dữ liệu

Lưu giữ

Monster Lab Online sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng không thời hạn trong suốt quá trình chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Xóa

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn, toàn bộ dữ liệu liên quan đến bạn sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Monster Lab Online. 

Khi bạn có nhu cầu hủy bỏ, thay đổi hoặc bổ sung các thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ Monster Lab Online thông qua một trong các phương thức: 

Email: hotro@monsterlab.vn

SĐT: 0919 462 356 – 0989 039 866

Hoặc liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/monsterlabb 

Monster Lab Online sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời, xử lý các yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ bạn. Tuy nhiên chúng tôi có thể từ chối các cập nhật lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Monster Lab Online cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

Để bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn:

Sử dụng mật khẩu mạnh duy nhất trong tài khoản Monster Lab Online của bạn
Không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
Giới hạn truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn
Đăng xuất sau khi bạn kết thúc sử dụng Dịch vụ Monster Lab Online trên thiết bị được chia sẻ

Bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản Spotify của bạn đều có thể ảnh hưởng đến đề xuất cá nhân hóa của bạn và được đưa vào tài khoản tải xuống dữ liệu của bạn.

Các thay đổi

Chính sách của Monster Lab Online về sự riêng tư có thể thay đổi theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thực hiện thông báo khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách về quyền riêng tư và bảo mật trên các dịch vụ của Monster Lab Online. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ Monster Lab Online tại email: hotro@monsterlab.vn

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập