Thiết kế bao bì

Giới thiệu môn học – Overview

thiet-ke-bao-bi-vione-04

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 26 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Tổng quan, lịch sử bao bì| Phân tích và nghiên cứu thực tế thị trường bao bì

Cấu trúc bao bì

Giải phẫu bao bì – Các thành phần cần có trên bao bì| Các phân cấp subname| Ứng dụng các nguyên lý thiết kế đã học vào bao bì| Quy trình để hoàn thiện 1 thiết kế bao bì

 Nghiên cứu về bao bì dạng vỉ

Nghiên cứu về bao bì hộp giấy có phần khoét thủng

Nghiên cứu về bao bì hộp giấy có cấu trúc, ý tưởng đặc biệt

Nghiên cứu về bao bì bộ sản phẩm có nhiều sub brand

Triển khai và chấm Project Cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập