THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CƠ BẢN

Giới thiệu môn học – Overview

thiet-ke-do-hoa-co-ban-chauyhagiang

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC:

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Tìm hiểu về không gian làm việc| Kỹ thuật vẽ đoạn thẳng,cong và các phương pháp hiệu chỉnh| Tô màu nền, viền cho đối
tượng| Layers Pallete

Cách sử dụng các nét bút (Brushes Pallete)| Pathfinder Pallete, Kỹ thuật tạo Mask, phương pháp hòa trộn màu

Transform Pallete| Biến dạng đối tượng| Đường Guide, công cụ xử lý văn bản, các phương pháp hiệu chỉnh văn bản| Tạo biểu đồ

Tìm hiểu vùng làm việc| Layer Pallete| Công cụ tô, vẽ và hiệu chỉnh

Chế độ Quick Masks và Channel| Hiệu chỉnh ảnh chụp| Các kỹ thuật cơ bản về Pen Tool| Các kỹ thuật cao cấp cho Layer

Tạo các hiệu ứng đặc biệt với Filter| Hệ màu, hình vector, ảnh bitmap| Chuẩn bị hình cho Web

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập