MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC

Giới thiệu môn học – Overview

vutouyen-m5-bo-cuc-mau-sac-01

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 16 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu chung về môn học | Các yếu tố tạo hình cơ bản.

Vòng tròn màu sắc cơ bản | Các yếu tố cơ bản trong màu sắc | Thực hành màu sắc cơ bản

Màu sắc trong tự nhiên | Phương pháp phối màu cơ bản

Áp dụng các kiến thức về màu sắc để thực hiện bài tập ứng dụng.

Các dạng bố cục cơ bản | Đặc trưng và ý nghĩa của các dạng bố cục với đề tài và ý tưởng.

Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng bố cục | Phương pháp phân tích đề tài và triển khai ý tưởng về bố cục và màu sắc.

Ứng dụng những kiến thức đã học để thực hiện một tranh sáng tác theo đề tài.

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập