Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Nghiên cứu thiên nhiên – Monster Lab

NGHIÊN CỨU THIÊN NHIÊN

(Dành cho chuyên ngành Concept Art & Illustration)

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 16 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Cơ bản

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giới thiệu chung về nghiên cứu thiên nhiên và lịch trình môn học

Giới thiệu các yếu tố cơ bản và phương pháp ứng dụng trong Nghiên cứu thiên nghiên

Giới thiệu về tư duy giản lược và phương pháp cách điệu hình

Giới thiệu tư duy 3 chiều trong nghiên cứu các đối tượng trong thiên nhiên.
Phương pháp nghiên cứu và phân tích khối.

Thực hành ứng dụng khối cấu trúc trong phân tích và phối hợp đa cấu trúc.

Thực hành ứng dụng phối hợp đa cấu trúc.

Vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện bài tập nghiên cứu và ứng dụng trong sáng tạo

Giới thiệu phương pháp nhân hóa thông qua phối hợp cấu trúc.

Bài tập lớn nhằm đánh giá việc tổng hợp kiến thức và ứng dụng thực tiễn của sinh viên. 

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Đăng nhập