GIẢI PHẪU TẠO HÌNH

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 22 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

 • Buổi 1: Giới thiệu môn học
 • Buổi 2: Cấu trúc xương đầu
 • Buổi 3: Cấu trúc xương phần thân
 • Buổi 4: Cấu trúc xương vai và tay
 • Buổi 5: Cấu trúc xương chân
 • Buổi 6: Kiểm tra giữa học phần
 • Buổi 7: Cấu trúc cơ đầu
 • Buổi 8: Cấu trúc cơ cổ, ngực
 • Buổi 9: Cấu trúc cơ bụng, lưng
 • Buổi 10: Cấu trúc cơ vai và tay
 • Buổi 11: Cấu trúc cơ mông, đùi, chân
 • Buổi 12: Kiểm tra cuối học phần
 • Tuần 1: Nghiên cứu cấu trúc mẫu thật
 • Tuần 2: Nghiên cứu cấu trúc nhân vật trong tranh hàn lâm (Bài tập giữa môn)
 • Tuần 3: Nghiên cứu cấu trúc nhân vật có tạo hình đặc biệt
 • Tuần 4-5: Project cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập