Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Màu nước – Monster Lab

MÀU NƯỚC

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Khái niệm màu nước, làm quen với hoạ cụ, học và thực hành 2 kỹ thuật cơ bản của màu nước.

Luyện tập vẽ các mẫu vật thể đơn giản | Học vẽ vòng tròn hoa

Bài tập sử dụng những kiến thức đã học để thực hành vẽ sản phẩm.

Vải | Gỗ | Nước | Mây | Kim loại | Đá quý

Sử dụng những kỹ thuật màu nước đã học để sáng tạo một bộ sản phẩm

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập