DIGITAL PAINTING CƠ BẢN

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 16 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Phối cảnh là gì? | Tầm quan trọng của phối cảnh | Những yếu tố cơ bản trong phối cảnh | Phối cảnh 1 điểm tụ cơ bản

Phân tích phối cảnh qua ảnh thật | Hướng dẫn tái hiện cảnh thật thông qua phân tích trên khung hình quy định

Xác định không gian theo phối cảnh 1 điểm tụ | Cách tính tỷ lệ trong không gian phối cảnh 1 điểm tụ (Phép tham chiếu)

Quy trình xây dựng Background theo phối cảnh 1 điểm tụ

Giới thiệu phối cảnh 2 điểm tụ | Hướng dẫn sketch vật dụng với phối cảnh 2 điểm tụ

Hướng dẫn vẽ không gian 2 điểm tụ | Phương pháp vẽ đối tượng từ các phác thảo mặt cắt

Hướng dẫn vẽ không gian 2 điểm tụ | Phương pháp vẽ đối tượng từ các phác thảo mặt cắt

Vẽ mặt phẳng dốc với điểm tụ phụ | Cutaway

Hướng dẫn vẽ không gian 2 điểm tụ | Phương pháp vẽ đối tượng từ các phác thảo mặt cắt

Giới thiệu phối cảnh 3 điểm tụ

Phối cảnh mắt cá | Phối cảnh panorama

Cách xác định khối tự nhiên và hình phức tạp trong các dạng phối cảnh

Cách xác phân tích và xác định màu sắc và ánh sáng trong các dạng phối cảnh.

Project tổng kết kiến thức đã học.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập