THIẾT KẾ NHÂN VẬT - CHARACTER DESIGN

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 20 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu khái niệm chung về môn học và lộ trình học tập

Đường nét, hình khối | Tính đồng nhất | Tính đa dạng

Phương pháp tạo hình nhân vật theo các phong cách đặc trưng.

Hướng dẫn phương pháp vẽ mô tả góc xoay nhân vật và ứng dụng cho 3D

Phương pháp vẽ cảm xúc nhân vật và xây dựng dáng pose

Phương pháp phân tích hồ sơ nhân vật | Quy trình thiết kế nhân vật

Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng một bộ nhân vật theo đề tài.

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập