Thiết kế đồ họa cơ bản

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CƠ BẢN Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nền…

Nghiên cứu thiên nhiên (2D)

Nghiên cứu thiên nhiên (2D) Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nằm trong…

Lý thuyết thiết kế đồ họa

LÝ THUYẾT THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nghiên…

Màu sắc và bố cục

MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Đây là môn học nền…

Giải phẫu tạo hình

GIẢI PHẪU TẠO HÌNH Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nền tảng cơ…

Phối cảnh – Perspective

PHỐI CẢNH – PERSPECTIVE Giới thiệu môn học – Overview GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nền tảng cơ…

Nghiên cứu thiên nhiên

NGHIÊN CỨU THIÊN NHIÊN (Dành cho chuyên ngành Concept Art & Illustration) GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nền…

Nghiên cứu hình họa

NGHIÊN CỨU HÌNH HỌA GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tính chất của môn học Là môn học nền tảng cơ bản với nội dung nghiên cứu…

Đăng nhập