VẼ MINH HỌA

Giới thiệu môn học – Overview

ve-minh-hoa-trieu-thu-hang-03

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 20 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu môn học | Lộ trình môn học | Illustration brief

Bố cục | Tạo hình | Màu sắc | Ánh sáng

Thiết kế nhân vật cho minh họa | Thiết kế bối cảnh truyện

Storytelling | Layout | Storyboard

Quy trình triển khai vẽ minh họa | Thực hiện nghiên cứu và triển khai sản phẩm vẽ minh họa theo đề tài.

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập