NHẬP MÔN TƯ DUY THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 10 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Tổng quan về môn học| Quy chuẩn và cách đặt tên thư mục làm việc| Vị trí và vai trò của người thiết kế đồ họa, digital artist, minh họa trong mảng ngành| Các nguyên tắc thiết kế cơ bản (Phần 1)

 

Các nguyên tắc thiết kế cơ bản (Phần 2)

Thực hành lý thuyết và chữa bài

Tư Duy Sử Dụng u Sắc

Thực hành thuyết trình

Hình khối và bản chất của đường nét| Tư duy Dòng chảy thị giác

Thực hành

Mở rộng tư duy sáng tạo – Ra đề cuối môn| Thực hành, kiểm tra

Thuyết trình, trình bầy nghiên cứu (theo nhóm)

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập