Nghiên cứu thiên nhiên (2D)

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: 

TRÌNH ĐỘ: 

ĐỐI TƯỢNG:  

HÌNH THỨC HỌC: 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Nghiên cứu thiên nhiên là gì?| Ý nghĩa của môn học| Lộ trình môn học| Phương pháp nghiên cứu| Kỹ năng và công cụ| Mối liên hệ giữa 7 yếu tố tạo hình

Tư duy giản lược| Phương pháp giản lược| Cách điệu, biến đổi hình| Phương pháp cách điệu hình

· Project 1

Tư duy 3d| Cách phân tích khối| Cấu trúc khối trong không gian| Cấu trúc khối ứng dụng cho thực vật – động vật| Từ hình đến khối – từ khối về hình| Kết hợp khối cấu trúc tương đồng

Texture – Bề mặt chất liệu và ứng dụng trong thiết kế quảng cáo

Project 2: Thể nghiệm chất liệu độc bản vào thiết kế poster – bao bì

Hướng dẫn vẽ không gian 2 điểm tụ | Phương pháp vẽ đối tượng từ các phác thảo mặt cắt

Project cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập