Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Đặng Huy Tiến - Học viên khoá Màu nước cơ bản – Monster Lab

Đặng Huy Tiến – Học viên khoá Màu nước cơ bản

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đăng nhập