Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Vẽ minh họa - K2 - Triệu Thu Hằng – Monster Lab

Vẽ minh họa – K2 – Triệu Thu Hằng

ve-minh-hoa-trieu-thu-hang-hansel-and-gretel-08

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đăng nhập