THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG THƯƠNG HIỆU
LOGO DESIGN

Giới thiệu môn học – Overview

thiet-ke-logo-amihome-vusonghien-17

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Tổng quan về thiết kế biểu trưng thương hiệu (Logo)| Lưới và hệ lưới trong Logo| Trọng lượng thị giác

Nhắc lại phương pháp giản lược và phân tích hình từ môn Nghiên cứu thiên nhiên

 Các thủ pháp thiết kế Logo| Biến đổi| Tỳ đè và chồng lấn

Logo Type và phương pháp sử dụng

Project giữa môn

Lịch sử và phong cách Logo qua từng thời kỳ| Phương pháp phân tích họa tiết và thiết kế Logo phù hợp với từng thời kỳ đó

Phương pháp phân tích Brief và đưa ra phương án xử lý với từng trường hợp yêu cầu trong thực tế

Project Cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập