Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] KH Nguyen Minh Ha – Monster Lab

KH Nguyen Minh Ha

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đăng nhập