fbpx

Sản phẩm của học viên

Sketch Cartoon
monster_lab_hoc_vien_sketchmonster_lab_hoc_vien_sketch1monster_lab_hoc_vien_sketch2

Sketch Cartoon

Màu nước cơ bản
ng-huy-tin-2mockupng-huy-tinhuyn-anh-1-copy

Màu nước cơ bản

Digital Painting
a_robot_by_doquangvan24-d8tklduat-with-lauryn-2-1cu-en-dp8-1

Digital Painting

  • Trước đây mình gặp rất nhiều khó khăn để hiểu được khách hàng của mình muốn gì và sản phẩm thường khó làm hài lòng khách hàng, mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa đồng thời cũng khiến mình mệt mỏi, chán việc. Nhờ tham gia khoá học về Tư duy thiết kế tại Monster Lab, mình nhận ra rằng quy trình làm việc của mình trước đây chưa đúng, cũng giúp mình tạo được một creative brief để khai thác nhu cầu đúng từ khách hàng, hiểu họ muốn gì và mình cần làm gì. Mình rất thích một câu của thầy Anders: “If you can not define the box, you can not think inside or outside the box”

    Nguyễn Thuỳ Trang Học viên Khoá Đột phá tư duy thiết kế Lớp TD3

Start typing and press Enter to search