Thiết kế bố cục và Dàn trang sách báo tạp chí (Layouts – Book & Magazine Design)

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Lịch sử ra đời ngành xuất bản| Cơ bản về Layout và các hệ thống tỷ lệ

 

 Cấu tạo của lưới, chức năng| Hệ thống và phương pháp áp dụng của lưới

 

 

Nhập môn phần mềm Indesign| Hướng dẫn làm việc với văn bản

Quản lý trang và làm việc với các hình ảnh đồ họa| Sử dụng mầu sắc trong thiết kế dàn trang| Khung và đường dẫn

 

Tư duy sử dụng chữ và văn bản trong thiết kế dàn trang

Các nguyên tắc tổng hợp

Công bố Project Cuối môn

Triển khai và chấm Project Cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập