GIỚI THIỆU

Tên đầy đủ nhãn hàng là Seimitsu Vietnam Seivi đọc phát âm Nhật giống với sự hoàn hảo, mọi thứ đều có, chính xác.

Seivi là công ty chuyên về gia công cơ khí chính xác thiết kế chế tạo máy.

Đánh mạnh vào thị trường Nhận Bản.

Với phương chân luôn chú trọng và nâng cao kỹ thuật, phát triển và xây dựng hệ thống công ty vững mạnh, luôn đòng hành với các đối tác và đặc biệt là sự tin tưởng. 

LOGO

CÁC YẾU TỐ ĐỒ HỌA

NHÓM TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập