VẼ MINH HỌA LÀ GÌ?

Việc sử dụng hình ảnh thực đôi khi không thể mang lại hiệu quả thẩm mỹ tối đa, trong thời đại ngành công nghiệp giải trí và sáng tạo phát triển, vẽ minh họa ngày càng khẳng định vị thế và tầm [...]