fbpx
GV. Trương Thị Minh HiếuSenior Graphic Designer

Giới thiệu

Thiết kế một nghề thú vị, tuy nhiên nhiều khi tôi buồn vì những lớp người trẻ chưa học được cái gốc của thiết kế. Tôi nhận ra chúng ta đang đi lối tắt và học mót, đó cũng là một cái hay, nhưng chúng ta không biết cái gốc nằm ở đâu. Có rất nhiều điều mà người nước ngoài không bao giờ chịu chia sẻ, và tôi may mắn biết những kiến thức đó qua một người bạn.

Tình cờ đến với nghiệp dạy học và tới giờ tôi đã dạy được 2 năm. Trong nghề tôi không giấu diếm bất cứ điều gì, mỗi học viên tiếp thu được hết kiến thức, “làm đúng” và vượt qua “giới hạn cá nhân của việc làm đúng”, từ đó bứt phá trong sáng tạo. Có thể tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ đem những kiến thức mà tôi có, trao cho các bạn học sinh, để một trong các bạn, biết đâu một ngày nào đó, các bạn thành những người tốt nhất. Tôi không mong mỏi gì hơn.

Kinh nghiệm

Tác phẩm

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search