THIẾT KẾ SỰ KIỆN

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Thiết kế sự kiện là gì?| Quy trình thiết kế sự kiện| Platform của event

· Keyvisual trong 1 sự kiện

Xây dựng 1 bộ hồ sơ mời thầu cho 1 sự kiện ra mắt sản phẩm (chỉ phần thiết kế keyvisual – các hạng mục in ấn)

 

· Các thiết bị sân khấu trong 1 sự kiện
· Các nguồn đèn, ánh sáng thông dụng trong sự kiện
· Thực hành với 3dmax lighting

Xây dựng 1 bộ hồ sơ mời thầu cho 1 sự kiện cuối năm (bao gồm cả thiết kế hạng mục 3d)

Làm việc với khách hàng thực tế – Nhận job thực tế từ Agency tổ chức sự kiện (chương trình Monster Line)

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập