PHỐI CẢNH - PERSPECTIVE

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Tổng quan môn học| Phối cảnh là gì| Xác định không gian theo phối cảnh 1 điểm tụ

 

Giới thiệu không gian 2 điểm tụ, 3 điểm tụ| Cơ bản phần mềm 3dmax| Tư duy về phối cảnh trong không gian nội thất

 

Giới thiệu phần mềm render Corona| Cài đặt phần mềm| Setting board| Vật liệu là gì, các thuật ngữ chuyên môn

 

Rèn luyện kỹ năng render với các công cụ của phần mềm Corona| Chọn đề tài cuối môn

Luyện tập kỹ năng diễn họa 3D

Thực hành Final Project

Chấm Project cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập